Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is Tot hier en verder verplicht goed na te denken over wat we met jouw gegevens doen. Dat is een goede zaak.

Nieuwsbrief

We verzamelen e-mailadressen en namen van personen om nieuwsbrieven te kunnen versturen. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd met MailChimp en dat betekent dat ook MailChimp deze gegevens ontvangt. Tot hier en verder bewaart de gegevens tot de desbetreffende persoon zich uitschrijft voor de nieuwsbrief. Dan verwijderen we de gegevens uit onze nieuwsbriefadministratie.

Adresgegevens klanten

We verzamelen naam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens en bankgegevens van klanten om ze facturen en door hen gevraagde informatie te kunnen sturen. Deze gegevens worden vijf jaar bewaard. Er zit dus een factuur van je reis ergens in een map bij ons. Die map gebruiken we één keer voor de belastingaangifte en vijf jaar later nog eens om een kampvuur mee aan te maken.

Paspoort, identiteitskaart, gegevens vervoersmiddel en rijbewijs

Daarnaast verzamelen we paspoort- en identiteitskaartgegevens (naam volgens paspoort/identiteitskaart, geboortedatum, paspoort/identiteitskaartnummer, datum en plaats van afgifte) wanneer deze door luchtvaart- of ferrymaatschappijen gevraagd worden voor het voltooien van een boeking. De desbetreffende luchtvaart- of ferrymaatschappijen ontvangen deze gegevens dus ook. Bij een reis met eigen vervoer per ferry worden vaak ook gegevens van het voertuig (auto of motor) gevraagd (kenteken, merk, bouwjaar, lengte).

Wanneer voor autohuur of het oversteken van een bepaalde grensovergang rijbewijsgegevens nodig zijn, zullen wij deze ook vragen. We laten dan vooraf weten aan welke partijen deze gegevens worden doorgegeven.

Wanneer een klant Tot hier en verder vraagt te assisteren bij de aanvraag van een visum kunnen nog aanvullende persoonsgegevens worden gevraagd. In dit geval laten wij vooraf weten welke gegevens gevraagd worden en aan welke partijen deze worden doorgegeven.

Het verstrekken van deze gegevens is een voorwaarde om tot boeking over te kunnen gaan. Dergelijke gegevens bewaren we tot een maand nadat de gemaakte reis beëindigd is. Uiterlijk dan worden de gegevens uit onze administratie verwijderd.

Website en sociale media

We plaatsen reisverslagen, reviews en foto’s van en/of met reizigers alleen na uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen op de eigen website en sociale media.

Wanneer het je niet zint

Als je gegevens via één van bovenstaande wegen bij ons bekend zijn, dan heb je recht op inzage, rectificatie of wissen van je eigen persoonsgegevens. Als je denkt dat dit een goede besteding van je tijd is, dan ben je dus welkom om ons te helpen met onze administratie. Je mag sowieso altijd bezwaar maken bij ons tegen het bewaren van je gegevens, of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je vindt dat de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan niet in de haak is.